Effectieve inzet van uw OR vaardigheden in combinatie met de inhoud

Besluiten nemen, onderhandelen en samenwerken met de bestuurder. Als ondernemingsraad overlegt u samen met de werkgever over het beleid van de onderneming en de personeelsbelangen. Dit vraagt inhoudelijke kennis van regels en beleid als ook vaardigheden die u tijdens vergaderingen kunt inzetten. TienOpleidingen leert hoe u deze effectief kunt inzetten. Met een breed aanbod aan trainingen, cursussen en persoonlijke- en teambegeleiding leert u hoe u als OR uw positie binnen een onderneming kunt versterken.

Is het als OR-lid lastig uw collega aan te spreken op gedrag?

Iemand aanspreken voelt ongemakkelijk omdat u de relatie met de bewuste collega niet wil schaden. TienOpleidingen biedt voor elke ondernemingsraad een OR-training op maat. De trainingsaanpak kenmerkt zich in werken vanuit vertrouwen, zelfspot, relativeren, openheid en reflecteren. Zo schept TienOpleidingen randvoorwaarden vanwaar u vanuit openheid, authenticiteit en deskundigheid kunt leren en ontwikkelen. TienOpleidingen is SCOOR/RZMO  gecertificeerd en daardoor is uw ondernemingsraad verzekerd van een hoge kwaliteit en de laatste inzichten.

Heeft u een startende OR?

Jaarlijks adviseert en begeleidt TienOpleidingen ondernemingsraden op individueel- en op teamniveau met coaching, trainingen en cursussen op strategisch advies, inhoud en vaardigheden.
Bent u een startende OR of zit u in een verandertraject naar een ander vorm van medezeggenschap? TienOpleidingen biedt voor elke ondernemingsraad een OR-training op maat.

OR Training

 • Trainen van personeelsvertegenwoordiging (PVT)
 • Begeleiden van verandertrajecten naar andere vormen van medezeggenschap. Er zijn verschillende modellen hoe u een medezeggenschap kunt inrichten
 • Voorzitter en secretaris cursussen
 • Startende ondernemingsraad – een starttraining gericht op kennismaken, plan van aanpak en agendabepaling

OR Advies - begeleiden en oplossen

 • Vaardigheid Technieken (skills) op gebied van onderhandelen, conflicthantering, leidinggeven en communicatie
 • Trainen van communicatieve vaardigheden

Teamcoaching en individuele coaching

 • Teamontwikkeling – Teamrollen, Belbin teamtraining, Insights, managementdrives. Rollen herkennen en inzetten
 • Persoonlijke coaching gericht op ontwikkeling in uw rol als OR-lid, voorzitter en/of ambtelijk secretaris

Procesbegeleiding

 • Samenwerking onderling als groep
 • Mediation en geweldloos communiceren
 • Samenwerking met het bestuur en communicatie tussen OR en bestuurder

Hoe werkt een OR in de praktijk?

Tienopleidingen en trainingen

In alle trainingen van TienOpleidingen wordt gewerkt met een afwisseling van theorie en werkvormen.
Wanneer je een incompany trainingen organiseert ontvangt u na afloop een verslag van de gemaakte afspraken.
Indien gewenst is een certificaat van deelname mogelijk met daarop verworven competenties en leerdoelen.

Aanbod van trainingen:

 • OR Starttraining
 • Personeelsvertegenwoordiging (PVT)
 • Wet op de ondernemingsraden (basis en verdieping)
 • Voorzitter en secretaris
 • Arbo en RI&E
 • Onderhandelen en conflicthantering
 • De OR en het financieel-economisch beleid
 • De PR van de OR
 • Teamrollen en teambuilding
 • Een training op Maat