Privacy Statement

Tien Opleidingen, gevestigd aan Bilderdijklaan 129 2281SR Rijswijk
Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.tienopleidingen.nl
Postbus 80
2280 AB Rijswijk
Nederland

Functionaris gegevensbescherming
Tineke Visser
info@tienopleidingen.nl
06-682888644

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tien Opleidingen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Locatiegegevens

Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (advertenties)
Lijst met contactgegevens van de klant via een app
Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@tienopleidingen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tien Opleidingen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Verzenden van
onze nieuwsbrief en/of reclamefolder – Je te kunnen bellen, mailen of contacteren via een ander
kanaal om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – We analyseren jouw gedrag op de website om
daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw
voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tien Opleidingen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende persoonsgegevens: Persoonsgegevens tot 2 jaar na het laatste contact met onze
medewerkers.

Delen van persoonsgegevens met derden
Tien Opleidingen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van jouw gegevens. Tien Opleidingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tien Opleidingen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je
computer, tablet of smartphone. Tien Opleidingengebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te
laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag
bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste
bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Functionele
cookies: Om deze website goed te laten werken. Analytische cookies: Voor het verzamelen en
analyseren van statistieken om de ervaring op onze website en de effectiviteit van advertenties te
verbeteren. Social cookies: Om je in staat te stellen je reactie te delen door middel van ‘likes’ of
commentaar. Tracking cookies: Deze cookies houden individueel surfgedrag bij en stellen profielen
op om bijvoorbeeld gerichte advertenties mogelijk te maken. We bewaren deze informatie 1 jaar
zuiver en alleen in de officiële analysesystemen van Google, LinkedIn en Facebook, ons
marketingbureau Aandacht Marketing heeft toegang tot deze rapportagesystemen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tien Opleidingenen heb je het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tienopleidingen.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tien Opleidingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We beveiligen de uitwisseling van gegevens via onze website
door middel van een beveiligde SSL verbinding. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of
via info@tienopleidingen.nl