De WOR voor nieuwe or-leden

De maand januari zit er bijna op, wat vroeger een rustige maand was, is nu een maand vol trainingen . Wat zijn de thema’s? De WOR voor nieuwe or -leden, voor nieuwe pvt -leden , voor een nieuwe ondernemingsraad. De vraag ide wordt gesteld is, waar gaan we over als or, wat zijn de kaders en het speelveld?

De WOR….
Ik begin eigenlijk altijd met artikel 2, dat de Wet op de Ondernemingsraden er is  ten behoeve van de organisatie, dus niet alleen in het belang van medewerkers en dat dit  soms lastig kan zijn. Als nieuw or-lid van je voel je immers toch grotendeels belangenbehartiger van je collega’s.

Kapstok artikelen van de WOR

En dan artikel 31 het informatierecht, het verschil tussen passief en actief informatierecht, dat een bestuurder je bij aanvang van nieuwe zittingsperiode mandaatregeling, de organisatiestructuur etc dient te overhandigen en dat je afspraken maakt over de sturingsinformatie en hoe je die krijgt. Sturingscijfers zoals de jaarcijfers, de MARAPS, de ziekteverzuim cijfers, kort en lang uitgesplitst, de inhuur van flexmedewerkers en in-door en uitstroom van medewerkers en opleidingsbudgetten.

Over artikel 24 vergadering dat je die 2x per jaar dient te organiseren, de terug en vooruitblik, waarbij de bestuurder aangeeft welke advies en instemmingsvraagstukken je het komend half jaar kunt verwachten en de cijfers met de or op hoofdlijnen doorneemt, zoals de begroting of de uitputting op de begroting

Over advies en instemmingsrecht, en het verschil ertussen, dat wat er al in de CAO is geregeld niet instemmingsplichtig is.
En het initiatiefrecht waarmee je eventueel lastige of gevoelige onderwerpen op de kaart kunt zetten.
En hoe je als ondernemingsraad zelf sturing kunt geven aan de agenda, dat het handig is als je ook de jaarplannen doorneemt, en bestudeert wat erin staat, dat je ook de thema’s ophaalt die leven in de organisatie bij de medewerkers en dat je beziet waar je wat mee kunt, en welke kapstokken je vindt in de WOR, mogelijk artikel 28 het stimuleringsrecht?

En we staan stil bij de gezichten van de or, hoe wil je je als or onderscheiden danwel profileren?
Nieuwe or-leden staan altijd te kijken, gaan we over zoveel onderwerpen? Hebben we zoveel (mede) zeggenschap? Daarom adviseer ik ook altijd in de training met elkaar keuzes te maken en dit bespreekbaar te maken met de bestuurder, waar gaan jullie je hard voor maken, dit jaar en deze zittingsperiode?