De WOR binnen OR training voor nieuwe leden

Een drukke maand januari zit er al weer bijna op. Vroeger was het een maand van rust nu is het een maand vol OR trainingen over uiteen lopende thema’s. Hierbij proberen we altijd toe te werken naar het antwoord op de vraag: Waar staan wij voor als OR? Wat is ons speelveld en wat zijn onze kaders?

Artikel 2: De WOR
De ervaring leert dat een nieuw OR lid zich meestal een belangenbehartiger voelt van zijn/haar collega’s. Een hele logisch gevoel. Dat maakt dat ik de training altijd begin met artikel 2, de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Deze wet is er ten behoeve van de organisatie dus niet alleen voor de medewerkers. Dat maakt je OR rol soms lastig.

 Wat u nog meer uitgelegd krijgt tijdens de OR Training

Artikel 31: Het informatierech
In de training bespreken we het verschil tussen passief en actief informatierecht. Hierin betekent het ook dat een bestuurder je bij aanvang van een nieuwe zittingsperiode de mandaatregeling wordt uitgelegd, de organisatiestructuur wordt overhandigd en dat je afspraken maakt over stuurinformatie en hoe je die ontvangt. Stuurinformatie zijn jaarcijfers, maandrapportages (MARAPS), ziekteverzuim cijfers uitgesplitst in korte en langdurig zieken, inhuur van externe medewerkers. Opleidingsbudgetten en de in-, door- en uitstroom van medewerkers.

Artikel 24: De Vergadering
Deze dient 2x per jaar te worden georganiseerd. Inhoudelijk wordt een vooruitblik besproken en teruggeblikt op afgelopen periode. De bestuurder geeft welk advies- en instemmingsvraagstukken de OR het komend half jaar kan verwachten. Daarnaast worden de cijfers en de begroting op hoofdlijnen doorgenomen.

Artikel 25 en 27, de kapstokartikelen,  het advies en instemmingsrecht en het verschil ertussen. Wist u dat wat er binnen de CAO geregeld is niet instemming plichtig is? En wat betekent dat dan?

Artikel 23 De mogelijkheden van het initiatiefrecht. Hiermee kun je eventueel lastige of gevoelige onderwerpen op de kaart zetten.

• U kunt als ondernemingsraad zelf sturing geven aan de agenda. Hoe doet u dat?

• En we staan stil bij de invulling van de rol als OR. Hoe wilt u zich als raad onderscheiden of profileren?

• Nieuwe OR-leden laten zich meestal verrassen door de hoeveelheid mogelijkheden die ze hebben. Mogen we over zoveel onderwerpen meedenken? Hebben we zoveel (mede) zeggenschap? Ik adviseer ook altijd tijdens de training om met elkaar keuzes te maken. Wat zijn de thema’s waar jullie je dit jaar en deze zittingsperiode hard voor gaan maken? Deze keuzes leg je voor aan de bestuurder.