Hoe past u als ondernemingsraad de WOR goed toe?

Idealiter bent u als OR een sparringpartner van de bestuurder, behoedt u de bestuurder voor missers en stuurt u bij waar nodig. Is deze positie in uw organisatie lastig te krijgen dan is het af te dwingen middels de WOR.

Het invullen van de de Wet op de ondernemingsraden |  WOR biedt veel mogelijkheden. Het is aan de organisatie hoe de medezeggenschap invulling krijgt. Het succes van de medezeggenschap is vaak afhankelijk van het functioneren van de OR en de chemie en samenwerking met de bestuurder.
Startende ondernemingsraden vragen zich vaak af: “waar gaan wij nu over? Wat zijn de kaders van ons speelveld? Als OR bent u een sparringpartner van de bestuurder, behoedt u de bestuurder voor missers, en stuurt u bij waar nodig. Het is belangrijk om de instrumenten die de WOR biedt goed te kennen om deze toe te passen. Hierdoor blijft u scherp op de naleving van de WOR en zorgt u ervoor dat de medezeggenschap optimaal aan bod komt.

Wegwijs in de WOR?

Zit u in de ondernemingsraad, dan krijgt u te maken met de  Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Vragen als:

  • Hoe past u als OR de WOR goed toe?
  • Waar heeft de OR recht op?
  • Waar mag de OR iets wel en niet over zeggen?
  • Hoe draagt u als OR bij aan een gezonde en goede organisatie?
  • En hoe komt u tot een vorm van medezeggenschap die toegevoegde waarde heeft voor de organisatie?

Bij een verschil van inzicht over de toepassing van de WOR, kunt u o.a. terecht bij de Bedrijfscommissie Overheid, die gratis bemiddeling biedt en die u kunt raadplegen als werkgever maar ook als ondernemingsraad.

Tienopleidingen biedt procesbegeleiding en coaching aan directies en ondernemingsraden waar de relatie verstoord is geraakt en partijen weer nader tot elkaar willen komen.

 

Tienopleidingen gaat met haar OR training dieper in op de WOR. Onderwerpen zoals het adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht, stimuleringsrecht en geheimhoudingsrecht worden besproken. Hierin hanteren we als uitgangspositie artikel 2.1. | WOR.

Artikel 2.1. WOR

“De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn, is in het belang van het goed functioneren van die onderneming in al haar doelstellingen verplicht om ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame personen een ondernemingsraad in te stellen en jegens deze raad de voorschriften, gesteld bij of krachtens deze wet, na te leven.”.

WOR Artikel 22.1

De kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de ondernemingsraad en de commissies van die raad komen ten laste van de ondernemer.

Je hebt als OR recht op jaarlijkse training