Wist u dat u een OR commissie kunt instellen voor uw OR-taken?

Lid zijn van een OR kost veel tijd en is vaak veelomvattend. U kunt als ondernemingsraad commissies of werkgroepen instellen om de taken te verdelen en zo (eventueel) andere collega’s bij de OR-werkzaamheden betrekken.

De OR-agenda kent vele verschillende onderwerpen waarin arbeidsomstandigheden en het arbobeleid een terugkerend onderwerp zijn. Deze leggen een behoorlijke druk op het takenpakket van een OR- lid. Er is een mogelijkheid deze taken elders te beleggen via een VGWM-commissie / Arbo commissie. Zij kunnen deze OR-taken uitvoeren. VGWM staat voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Als commissie en OR onderhoudt u contacten met de preventiemedewerker, vertrouwenspersoon en arbodienst.

Wat is de rol en de bevoegdheid van een OR commissie?

In de OR trainingen is uitgebreid aandacht aan de rollen en bevoegdheden en artikelen uit de WOR. Denk hierbij onder andere aan het adviesrecht, instemmingsrecht, informatierecht of overlegrecht. Om alle zaken die op de OR tafel belanden zo goed mogelijke aan te pakken en de OR minder te belasten met de grote hoeveelheid aan onderwerpen kunt u één of meer commissies instellen (artikel 15 WOR) die een deel van de taken overnemen. Een commissie staat de ondernemingsraad bij in de behandeling van een bepaald onderwerp. Soms kan een OR commissie, indien gewenst, de OR in het overleg met de directie vervangen. Werken met een commissies of portefeuillehouders maakt dat een OR efficiënt en effectief kan werken.

Advies en begeleiding door TienOpleidingen bij de inrichting en uitvoer van uw OR.