Oprichten van een ondernemingsraad, hoe werkt dat?

Heeft uw bedrijf of organisatie nog geen ondernemingsraad en meer dan 30 medewerkers? Dan dient u zelf een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of OR op te richten. Maar hoe krijgt u dat van de grond?

Bij het oprichten van een OR krijgt u te maken met veel juridische en organisatorische werkzaamheden. Naast de vraag hoe krijgen we een OR gevuld? Voldoende leden voor een OR krijgen heeft veelal niet te maken met een gebrek aan interesse, maar eerder met factoren zoals onvoldoende vertrouwen tussen OR en bestuurder, onvoldoende bewustzijn van de belangrijke rol van medezeggenschap en de cultuur van de onderneming.

Zonder ervaring kost het veel tijd om alle regels en randzaken goed in te richten. Tienopleidingen begeleidt dagelijks organisaties en nieuwe ondernemingsraden met de oprichting en inrichting van hun OR.

Tienopleidingen adviseert en ondersteunt:

  • bij het oprichten van uw OR
  • het opzetten en inrichten van verkiezingsprocedure en proces
  • het opmaken van een reglement
  • het werven van kandidaten
  • de voorlichting aan medewerkers/personeel over reilen en zeilen van or-werk
  • adviezen en tips voor het inrichten van de vergadercycli
  • vergaderagenda
  • samenwerking tussen HR, directie en or

Advies hoe u een OR voor uw bedrijf kunt samenstellen?