Dromen over medezeggenschap bij de Overheid

In het artikel ‘Dromen over medezeggenschap bij de overheid’ schetst Tineke Visser, trainer en adviseur Medezeggenschap bij het CAOP haar ideale medezeggenschapswereld vanuit een visie en idealen. Ze belicht mogelijke invalshoeken om tot realisatie van die dromen te komen. Voordat zij haar dromen uit de doeken doet, wordt er eerst een korte uitleg gegeven hoe de medezeggenschap bij de overheid nu functioneert.

Publicatiedatum: 2011  

Publicatie in : Thema katern Kluwer