Iedereen telt mee: flexibilisering en de rol van de ondernemingsraad

Als werkgever maar ook als ondernemingsraad is het soms worstelen hoe om te gaan met de uitzendkrachten en flexkrachten. Hoe organiseer je medezeggenschap voor de flexibele schil, hoe bevorder je inclusiviteit en hoe krijg je deze medewerkers betrokken? Over deze vragen en dilemma’s gaat dit hoofdstuk uit “De papieren tijger met potentie’. Een pleidooi voor de bevorderende en bewakende taak van de ondernemingsraad.
Het boek is een bundeling van bijdragen van deskundigen die elk hun visie geven op artikel 28 uit de WOR, de stimulerende taak van de OR. Samen met Lydia Schippers hebben we het hoofdstuk over Flexibilisering van arbeid en de rol van de or (hoofdstuk 8) geschreven.

Publicatiedatum: 1 december 2016 

Uitgever : Vakmedianet