Instemming op normalisering, wat wijzigt er met de Ambtenaren wet op 1 januari 2020?

Met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) wordt de Ambtenarenwet gewijzigd en omgedoopt tot Ambtenarenwet 2017. De verwachting is dat de Ambtenarenwet 2017 per 1 januari 2020 ingaat. Op 8 november 2016 is de WNRA al door de Eerste kamer aangenomen. Sindsdien zijn ze al bezig alle wijzigingen door te voeren.
Bijgaand artikel gaat in op “wat is de status nu en welke rol speelt de OR?”.

Publicatiedatum
1 mei 2018

Uitgever
Rendement