Hoe de OR binnen de overheid grote invloed krijgt?

Het CAOP onderzocht in samenwerking met het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Rijk (A+OFondsRijk) en het Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden (GBIO) hoe de medezeggenschap bij de overheid functioneert en wordt gewaardeerd. Kenmerken van de overheid zoals politiek primaat (geen adviesrecht bij politieke besluiten), bestuurlijke en medezeggenschap drukte en een sterke overlegcultuur, werden hierin meegenomen. In het artikel ‘Hoe or grote invloed krijgt’ geschreven door Tineke Visser, trainer/adviseur medezeggenschap van het CAOP wordt ingegaan op resultaten uit het onderzoek dat in mei 2011 gepubliceerd zal worden.
Uit het onderzoek blijkt dat het politiek primaat relatief weinig impact heeft op de medezeggenschap. Ook laten enquêteresultaten zien dat bestuurders en OR het vele overleg niet als last ervaren. Over de geboden faciliteiten zoals de vrijstelling voor OR werkzaamheden wordt positief geoordeeld. De mate van scholing bij de overheid is redelijk, ruim 71 procent van de ondernemingsraden geeft aan jaarlijks de leden op te leiden. Ook scoort de overheid redelijk op kennis van wet- en regelgeving.

 

Publicatiedatum:  maart 2011  

Publicatie in Praktijkblad ondernemingsraad