Is medezeggenschap nog wel aantrekkelijk voor jongeren?

Medezeggenschap in de toekomst. Is het nog wel aantrekkelijk voor jongeren? Is de ondernemingsraad nog wel een afspiegeling van de organisatie zonder jongeren? En kunt u zonder jongeren in de ondernemingsraad wel alle belangen behartigen van de achterban?
Organisaties met medezeggenschap worstelen met vele vragen over nu en de toekomst van de medezeggenschap. Veel organisaties hebben te maken met vergrijzing, dus ook binnen hun ondernemingsraad. Trouwe OR-leden blijven vaak lang zitten en vinden het lastig om jongere collega’s te mobiliseren voor een rol binnen de OR. De vraag is of het moeilijk invullen van een positie in de OR te maken heeft met medezeggenschap zelf en de wijze waarop dit is ingericht of heeft het te maken met de vergrijzing binnen organisaties? Daar waar er jonge organisaties bestaan zijn er ook jonge ondernemingsraden.

Publicatiedatum: 2010  

Publicatie in het OR Handboek Strategie en beleid van Uitgeverij Kluwer