OR en integriteit, in de semi-publieke sector

De rol van integriteit in de verhouding tussen de OR en de bestuurder.Hoe integer en oprecht is de bestuurder ? Heeft de bestuurder geen dubbele agenda? Wat is het politieke spel? Veel ondernemingsraden worstelen met deze
vragen.

Publicatiedatum: 2009  

Publicatiepublicatie uit de reeks Overheid en Arbeid