OR en integriteit, wat is het politieke spel?

Hoe ligt de rol van integriteit in de verhouding tussen de OR en de bestuurders in de semi-publieke sector? Hoe integer en oprecht is de bestuurder? Heeft de bestuurder geen dubbele agenda? Wat is het politieke spel? Veel ondernemingsraden worstelen met deze vragen.

Deze publicatie staat stil bij de rol van de OR in het kader van het integriteitsbeleid van de organisatie, de integriteit van de OR(-leden) zelf en integriteit binnen de verschillende rollen van de OR richting bestuurder en richting achterban. Het behandelt integriteitsbeleid in algemene zin, bekijkt hoe de OR een bijdrage kan leveren aan het bevorderen daarvan en gaat in op de vraagstukken die de OR kan tegenkomen.

Publicatiedatum: 2009  

Publicatiepublicatie uit de reeks Overheid en Arbeid