Oproep aan de OR: positioneer en profileer u!

Een veelgehoorde klacht in de OR-wereld is dat de OR onvoldoende zichtbaar is voor de achterban. Zichtbaar zijn begint bij goede achterbancommunicatie. Helaas voelt dat in de praktijk voor veel Ondernemingsraden als een ‘mission impossible’. Men geeft aan dat collega’s de OR-nieuwsbrief amper lezen, tijdens het inloopspreekuur komt nauwelijks iemand langs en de verslagen van OR-vergaderingen zijn niet duidelijk terug te vinden op het intranet.
Tijd om aan de slag te gaan met vijf simpele stappen!

Publicatiedatum: 1 oktober 2016  

Uitgever: OR Rendement