Hoe draagt medezeggenschap bij aan een motiverend werkklimaat binnen de overheid

In deze publicatie hebben Tineke Visser en Danielle Haenen (SER) uit een gezet op welke manier een motiverende medezeggenschap een bijdrage kan leveren binnen de Overheid. Hierbij gaan ze in op de vraag op welke wijze draagt medezeggenschap bij aan de motiverend werkklimaat binnen de Overheid? En op welke wijze draagt de organisatie bij aan een motiverend medezeggenschapsklimaat?

Publicatiedatum: 1 jul. 2017  

Uitgever: De staat van de ambtelijke dienst

 

Download de publicatie