Publicaties en Blogs

OR: positioneer en profileer u!

Omschrijving Maak werk van goede achterbancommunicatie aan de hand van vijf stappenEen veelgehoorde klacht in de OR-wereld is dat de OR onvoldoende zichtbaar is voor de achterban. Zichtbaar zijn begint bij goede achterbancommunicatie. Helaas voelt dat in de praktijk voor veel OR’en als een ‘mission impossible’: collega’s lezen de OR-nieuwsbrief amper, op het inloopspreekuur komt […]

Motiverende Medezeggenschap binnen de overheid

Omschrijving In deze publicatie heeft Tineke Visser samen met Danielle Haenen van de SER een bijdrage geleverd over wat motiverende medezeggenschap binnen de Overheid zou kunnen behelzen. Hierbij gaan we in op de vraag op welke wijze draagt medezeggenschap bij aan de motiverend werkklimaat binnen de Overheid en op welke wijze draagt de organisatie bij […]

1 3 4 5