Publicaties en Blogs

De agenda van een trainer/adviseur medezeggenschap

Mijn agenda is dagelijks goed gevuld als moeder van 3 en trainer van ondernemingsraden. Door het Praktijkblad Ondernemingsraad ben ik geïnterviewd waarbij er één werkweek, van maandag tot vrijdag, is ingezoomd in mijn dagelijkse agenda.   Publicatiedatum: 1 juni 2016   Publicatie in:  Reed Business, POR magazine Interview Tineke Visser

Oproep aan de OR: positioneer en profileer u!

Een veelgehoorde klacht in de OR-wereld is dat de OR onvoldoende zichtbaar is voor de achterban. Zichtbaar zijn begint bij goede achterbancommunicatie. Helaas voelt dat in de praktijk voor veel Ondernemingsraden als een ‘mission impossible’. Men geeft aan dat collega’s de OR-nieuwsbrief amper lezen, tijdens het inloopspreekuur komt nauwelijks iemand langs en de verslagen van […]

Hoe draagt medezeggenschap bij aan een motiverend werkklimaat binnen de overheid

In deze publicatie hebben Tineke Visser en Danielle Haenen (SER) uit een gezet op welke manier een motiverende medezeggenschap een bijdrage kan leveren binnen de Overheid. Hierbij gaan ze in op de vraag op welke wijze draagt medezeggenschap bij aan de motiverend werkklimaat binnen de Overheid? En op welke wijze draagt de organisatie bij aan […]

1 3 4 5