Publicaties en Blogs

Is medezeggenschap nog wel aantrekkelijk voor jongeren?

Medezeggenschap in de toekomst. Is het nog wel aantrekkelijk voor jongeren? Is de ondernemingsraad nog wel een afspiegeling van de organisatie zonder jongeren? En kunt u zonder jongeren in de ondernemingsraad wel alle belangen behartigen van de achterban? Organisaties met medezeggenschap worstelen met vele vragen over nu en de toekomst van de medezeggenschap. Veel organisaties […]

Dromen over medezeggenschap bij de Overheid

In het artikel ‘Dromen over medezeggenschap bij de overheid’ schetst Tineke Visser, trainer en adviseur Medezeggenschap bij het CAOP haar ideale medezeggenschapswereld vanuit een visie en idealen. Ze belicht mogelijke invalshoeken om tot realisatie van die dromen te komen. Voordat zij haar dromen uit de doeken doet, wordt er eerst een korte uitleg gegeven hoe […]

De paarse krokodil, de or, de bestuurder en hun strategische dialoog

Stop met strategische beleidsplannen ze worden de paarse krokodil van je organisatie. Download hier een praktische handreiking voor OR’s en bestuurders die willen samenwerken aan organisatiestrategie en organisatieontwikkeling binnen de Overheid en Zorginstellingen. Publicatiedatum:1 september 2014   Uitgever: Vakmedianet

Hoe de OR binnen de overheid grote invloed krijgt?

Het CAOP onderzocht in samenwerking met het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Rijk (A+OFondsRijk) en het Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden (GBIO) hoe de medezeggenschap bij de overheid functioneert en wordt gewaardeerd. Kenmerken van de overheid zoals politiek primaat (geen adviesrecht bij politieke besluiten), bestuurlijke en medezeggenschap drukte en een sterke overlegcultuur, werden hierin meegenomen. In het artikel ‘Hoe […]