Publicaties en Blogs

De ondernemingsraad wil op cursus… of op safari?

De ondernemingsraad wil op cursus… of op safari Een juiste inventarisatie van de behoefte is belangrijk om allen dezelfde koers te varen. • Wat is nu de daadwerkelijke behoefte? • Wil de groep gewoon twee dagen met elkaar op pad met wat inspiratie of heeft de ondernemingsraad behoefte aan specifieke scholing waarvoor specifieke kennis nodig […]

Instemming op normalisering, wat wijzigt er met de Ambtenaren wet op 1 januari 2020?

Met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) wordt de Ambtenarenwet gewijzigd en omgedoopt tot Ambtenarenwet 2017. De verwachting is dat de Ambtenarenwet 2017 per 1 januari 2020 ingaat. Op 8 november 2016 is de WNRA al door de Eerste kamer aangenomen. Sindsdien zijn ze al bezig alle wijzigingen door te voeren. Bijgaand […]

Is medezeggenschap nog wel aantrekkelijk voor jongeren?

Medezeggenschap in de toekomst. Is het nog wel aantrekkelijk voor jongeren? Is de ondernemingsraad nog wel een afspiegeling van de organisatie zonder jongeren? En kunt u zonder jongeren in de ondernemingsraad wel alle belangen behartigen van de achterban? Organisaties met medezeggenschap worstelen met vele vragen over nu en de toekomst van de medezeggenschap. Veel organisaties […]

Dromen over medezeggenschap bij de Overheid

In het artikel ‘Dromen over medezeggenschap bij de overheid’ schetst Tineke Visser, trainer en adviseur Medezeggenschap bij het CAOP haar ideale medezeggenschapswereld vanuit een visie en idealen. Ze belicht mogelijke invalshoeken om tot realisatie van die dromen te komen. Voordat zij haar dromen uit de doeken doet, wordt er eerst een korte uitleg gegeven hoe […]