Publicaties en Blogs

Medezeggenschap: dromen, idealen en visies, Dromen over medezeggenschap bij de Overheid.

Omschrijving In het artikel ‘Dromen over medezeggenschap bij de overheid’ schetst Tineke Visser, trainer en adviseur Medezeggenschap bij het CAOP haar ideale medezeggenschapswereld en mogelijke invalshoeken om tot realisatie van die dromen te komen. Voordat zij haar dromen uit de doeken doet, wordt er eerst een korte uitleg gegeven hoe de medezeggenschap bij de overheid […]

De paarse krokodil, De or, de bestuurder en hun strategische dialoog

Omschrijving Een praktische handreiking voor or’s en bestuurders die willen samenwerken aan organisatiestrategie en organisatieontwikkeling binnen de Overheid en Zorginstellingen. Publicatiedatum:1 september 2014   Uitgever: Vakmedianet

Hoe de OR overheid grote invloed krijgt?

Omschrijving Het CAOP onderzocht in samenwerking met het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Rijk (A+OFondsRijk) en het Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden (GBIO) hoe de medezeggenschap bij de overheid functioneert en wordt gewaardeerd. Kenmerken van de overheid zoals politiek primaat, bestuurlijke en medezeggenschapdsdrukte en een sterke overlegcultuur werden hierin meegenomen. In het artikel ‘Hoe or grote invloed krijgt’ geschreven […]

Cultuurverandering en de betrokkenheid van medezeggenschap

Omschrijving Cultuurverandering en de betrokkenheid van medezeggenschap bij de Overheid, meer ondernemend en resultaatgericht, wie wil dit nou niet? De laatste jaren zijn steeds meer ondernemingsraden actief betrokken bij het denken over de koersontwikkeling van de organisatie. Hierdoor positioneert de medezeggenschap zich steeds meer en meer als strategisch sparringpartner van de bestuurder en levert zij […]