Publicaties en Blogs

OR en integriteit, wat is het politieke spel?

Hoe ligt de rol van integriteit in de verhouding tussen de OR en de bestuurders in de semi-publieke sector? Hoe integer en oprecht is de bestuurder? Heeft de bestuurder geen dubbele agenda? Wat is het politieke spel? Veel ondernemingsraden worstelen met deze vragen. Deze publicatie staat stil bij de rol van de OR in het […]

Iedereen telt mee: flexibilisering en de rol van de ondernemingsraad

Als werkgever maar ook als ondernemingsraad is het soms worstelen hoe om te gaan met de uitzendkrachten en flexkrachten. Hoe organiseer je medezeggenschap voor de flexibele schil, hoe bevorder je inclusiviteit en hoe krijg je deze medewerkers betrokken? Over deze vragen en dilemma’s gaat dit hoofdstuk uit “De papieren tijger met potentie’. Een pleidooi voor […]

De ondernemingsraad wil op cursus… of op safari?

De ondernemingsraad wil op cursus… of op safari Een juiste inventarisatie van de behoefte is belangrijk om allen dezelfde koers te varen. • Wat is nu de daadwerkelijke behoefte? • Wil de groep gewoon twee dagen met elkaar op pad met wat inspiratie of heeft de ondernemingsraad behoefte aan specifieke scholing waarvoor specifieke kennis nodig […]

Instemming op normalisering, wat wijzigt er met de Ambtenaren wet op 1 januari 2020?

Met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) wordt de Ambtenarenwet gewijzigd en omgedoopt tot Ambtenarenwet 2017. De verwachting is dat de Ambtenarenwet 2017 per 1 januari 2020 ingaat. Op 8 november 2016 is de WNRA al door de Eerste kamer aangenomen. Sindsdien zijn ze al bezig alle wijzigingen door te voeren. Bijgaand […]