Publicaties en Blogs

Iedereen telt mee, flexibilisering en de rol van de ondernemingsraad

Als werkgever maar ook als ondernemingsraad is het soms worstelen hoe om te gaan met de uitzendkrachten en flexkrachten. Hoe organiseer je medezeggenschap voor de flexibele schil, hoe bevorder je inclusiviteit en hoe betrek je deze medewerkers? Over deze vragen en dilemma’s gaat dit hoofdstuk uit “De papieren tijger met potentie, pleidooi voor de bevorderende […]

De ondernemingsraad wil op cursus… of op safari?

De ondernemingsraad wil op cursus… of op safari? Tja, want wat is de daadwerkelijke behoefte? Wil de groep gewoon twee dagen met elkaar op pad met wat inspiratie of heeft de ondernemingsraad behoefte aan specifieke scholing waarvoor specifieke kennis nodig is? Wordt het inderdaad twee dagen op de hei of aan zee of toch liever low-budget een […]

Instemming op normalisering

Omschrijving Met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) wordt de Ambtenarenwet gewijzigd en omgedoopt tot Ambtenarenwet 2017. De verwachting is dat de Ambtenarenwet 2017 per 1 januari 2020 ingaat. De Eerste Kamer nam de WNRA al aan op 8 november 2016. Sindsdien wordt er gewerkt aan alle wijzigingen die moeten worden doorgevoerd. […]

Medezeggenschap en jongeren, heeft medezeggenschap nog toekomst?

Omschrijving Is medezeggenschap nog wel aantrekkelijk nog voor jongeren? En is de ondernemingsraad nog wel een afspiegeling van de organisatie zonder jongeren? En kun je zonder jongeren in de ondernemingsraad wel alle belangen behartigen van de achterban? Dit zijn enkele vragen die bij vele organisaties met medezeggenschap leven. Veel organisaties kampen vergrijzing, maar ook met […]