Publicaties en Blogs

Creëer uw ideale OR met de 9 teamrollen van Belbin

Wat kunnen de inzichten in de Belbinteamrollen voor uw ondernemingsraad betekenen? En op welke wijze kunt u de samenwerking versterken en vergroten? De Belbin teamrollen geven u inzicht, herkenning en vaardigheden om een de onderlinge samenwerking te verbeteren. Publicatiedatum: 1 september 2015   Magazine: OR Rendement

OR en integriteit, wat is het politieke spel?

Hoe ligt de rol van integriteit in de verhouding tussen de OR en de bestuurders in de semi-publieke sector? Hoe integer en oprecht is de bestuurder? Heeft de bestuurder geen dubbele agenda? Wat is het politieke spel? Veel ondernemingsraden worstelen met deze vragen. Deze publicatie staat stil bij de rol van de OR in het […]

Iedereen telt mee: flexibilisering en de rol van de ondernemingsraad

Als werkgever maar ook als ondernemingsraad is het soms worstelen hoe om te gaan met de uitzendkrachten en flexkrachten. Hoe organiseer je medezeggenschap voor de flexibele schil, hoe bevorder je inclusiviteit en hoe krijg je deze medewerkers betrokken? Over deze vragen en dilemma’s gaat dit hoofdstuk uit “De papieren tijger met potentie’. Een pleidooi voor […]

De ondernemingsraad wil op cursus… of op safari?

De ondernemingsraad wil op cursus… of op safari Een juiste inventarisatie van de behoefte is belangrijk om allen dezelfde koers te varen. • Wat is nu de daadwerkelijke behoefte? • Wil de groep gewoon twee dagen met elkaar op pad met wat inspiratie of heeft de ondernemingsraad behoefte aan specifieke scholing waarvoor specifieke kennis nodig […]